Klasický kartáček
Publikováno: 25. 10. 2022

Jak by měl správný kartáček vypadat?

  1. měl by být měkký (soft)
  2. mít malou hlavičku
  3. co nejhustější vlákna
  4. rovně zastřižená vlákna

Jak kartáček používat?

  1. vložte kartáček do úst, přiložte jej na rozhraní zubu a dásně
  2. nakloňte kartáček do úhlu 45º tak, aby štětinky kartáčku směřovaly do žlábku mezi zubem a dásní. Provádějte drobné krouživé pohyby, přičemž musíte neustále pociťovat, že štětinky jsou „nasazeny“ v žlábku, jako by jely na kolejnici
  3. vyčistěte si systematicky celá ústa
  4. plak z mezizubních prostor odstraňte pomocí mezizubních kartáčků