Mikroskopická stomatologie

U nás víte, kdo vás bude ošetřovat.

(+420) 732 662 230

info@ambroz-dental.cz

Nepřijímáme nové pacienty

}

Ordinační hodiny

  • Po: 7:30 – 15:30
  • Út: 7:30 – 15:30
  • St: 7:30 – 15:30
  • Čt: 7:30 – 19:00
  • Pá: 7:30 – 14:00

Precizní práce a kvalita

Vaše spokojenost je pro nás klíčová

Současné nejmodernější postupy v zubním lékařství jsou velmi náročné na přesné a precizní provedení. Proto u všech stomatologických výkonů, které provádíme, používáme operační mikroskop. Zubní výplně, ošetření kořenových kanálků, zavádění implantátů, zhotovení korunek, extrakce zubů či běžné preventivní vyšetření si bez použití mikroskopického zvětšení nedokážeme představit.

Nemalou výhodou je také zvýšení délky trvanlivosti, větší šetrnost při ošetření, rychlejší hojení a menší bolestivost po výkonech.

Majitel & zubní lékař
MDDr. Zdeněk Ambrož

Naše nabízené služby

to vše, co pro vás umíme udělat

Dentální hygiena

Léčba parodontu

Implantologie

Nosič náhrad

Extrakce zubů

Bezbolestně

Snímatelmná protetika

Náhrady

Fixní protetika

Korunky

Dětská stomatologie

Pro nejmenší

Mikroskopická (re)Endodoncie

Preciznost

Záchovná stomatologie

Bez bolesti

Informace pro pacienty

Od začátku léčby až do jejího konce

Anamnéza

Po vyplnění anamnestického dotazníku dochází ke společnému překontrolování a upřesnění informací o celkovém zdravotním stavu pacienta. Zajímají nás všechny choroby, alergie a léky, které ovlinují naše aktuální nebo budoucí ošetření.

Prohlídka ústní dutiny
V první fázi ošetření se zaměřujeme na komplexní prohlídku chrupu pod zvětšením operačním mikroskopem. Kromě hledání kazů sledujeme hermetičnost a kvalitu starších výplní, stav hygieny, parodontu a sliznic. Nedílnou součástí je také vyhodnocení funkce chrupu. Dále se zaměřujeme na odhalení ortodontických vad a hodnocení kvality stávajícího protetického ošetření (korunky, můstky).
RTG VYŠETŘENÍ
Je velmi důležitou a nedílnou součástí vstupního vyšetření, které dokáže odhalit celou řadu skrytých problémů, počínaje kazy v mezizubních prostorech, chronickými záněty zubů, parodontózou až po nevýhodně uložené zuby a jiná méně častá onemocnění.
STANOVENÍ LÉČBNÉHO PLÁNU S OBECNOU CENOU ROZVAHOU

Každému pacientovi stanovujeme individuální léčebný plán, včetně obecné cenové rozvahy. Obecně však platí níže uvedená pravidla, která pro jednotlivé pacienty modifikujeme dle jejich potřeb a problémů.

1. ÚPRAVA ÚSTNÍ HYGIENY

O stav hygieny a parodontu se stará v naší ordinaci převážně dentální hygienistka. Pro pacienty to znamená minimálně 2 návštěvy na dentální hygieně: 1. vstupní a 2. kontrolní (po přibližně 1 měsíci od první návštěvy). Při onemocnění parodontu v podobě parodontózy postupuje hygienistka dále v ošetření parodontálních chobotů pomocí kyretáží, eventuálně následuje odeslání na specializované parodontologické pracoviště po konzultaci s lékařem.

2. ŘEŠENÍ AKUTNÍCH STAVŮ A RIZIK

Řešení zahrnuje neodkladnou sanaci hlubokých kazů a léčbu subakutních stavů zubů postižených onemocněním zubní dřeně nebo parodontu.

3. EXTRAKCE ZUBŮ A MOŽNOST RECYKLACE

V situaci, kdy nelze zub zachovat v dutině ústní, přistupujeme k vytažení zubů neboli extrakci. Tyto zuby nelze dále rekonstruovat, v dutině ústní působí jako zdroj infekce a zhoršují komplexní stav chrupu. V případě, že v místě extrahovaného zubu plánujeme implantaci je možné zub po extrakci recyklovat a jako augmentát vrátit zpět do zubního lůžka.

4. SANACE KAZŮ A ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍ

Postupně a pečlivě opravujeme (sanujeme) zuby, které jsou postižené kazem, ať už pomocí bílých nebo amalgámových výplní. Vždy dle správné indikace jednotlivých materiálů s ohledem na typ defektu zubu. Chrup s nedostatečnou hygienou není možné sanovat bez výjimky. Dále se zaměřujeme na zuby, které jsou nutné ošetřit endodonticky či reendodonticky. Kvalitní ošetření kořenových kanálků je nezbytná příprava pro plánované protetické ošetření. V naší ordinaci ošetřujeme všechny kanálky pod operačním mikroskopem.

5. PARODONTOLOGICKÁ LÉČBA

Léčba onemocnění parodontu probíhá kontinuálně již od začátku v podobě dentální hygieny a následných kyretáží zubů, které tento typ ošetření vyžadují. Toto ošetření se prolíná s ostatními fázemi ošetření. Léčba parodontu vyžaduje dostatečnou spolupráci pacienta a může trvat několik měsíců, někdy i let.

6. ORTODONTICKÁ LÉČBA

U některých pacientů musíme z důvodu nevhodného postavení zubů nebo plánovaného protetického ošetření zařadit do plánu léčby také ortodontickou léčbu. Doba léčby závisí na typu ortodontické anomálie a cílů protetického ošetření.

7. BĚLENÍ ZUBŮ
Moderní estetická stomatologie umožňuje zuby zesvětlit pomocí tzv. bělení zubů. Tento výkon je zařazen do léčebného plánu pokud o něj pacient projeví zájem a je nutné jej zahájit ve správný okamžik.
8. PROTETICKÉ A IMPLATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ

V situaci, kdy je chrup komplexně sanován a máme vyléčený parodont, můžeme přistoupit do poslední protetické fáze. Rozhodujeme se, jakým způsobem budeme chrup rehabilitovat tak, aby se obnovila přirozená artikulace chrupu v závislosti na cenových možnostech pacienta. Způsoby ošetření jsou různé s ohledem na materiál, cenu a výslednou estetiku. Někdy je při vstupním vyšetření velmi obtížné odhadnout, jaké typy náhrad a kde budeme u daného pacienta zhotovovat. V určitých situacích nabízíme pacientům jako náhradu zubu implantát, který může efektivně nahradit chybějící zub nebo skupinu zubů bez nutnosti broušení sousedních zubů. Vyhneme se tak zhotovení můstku a šetříme tím zdravé zuby pacientů.

Výsledky naší práce

Níže naleznete ukázku práce před a po našem ošetření

Náš tým

MDDr. ZDENĚK AMBROŽ

ZUBNÍ LÉKAŘ

Marta Lauschová, DiS.

Zubní instrumentářka