Ing. Bc. Eva Diblíková Šrejmová

Dentální hygienistka

  • Absolventka 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy – obor Dentální hygienistka (2014)
  • Absolventka FAPPZ ČZU – obor Výživa a potraviny (2016)
  • Členka Asociace dentálních hygienistek
  • Účast na kurzech, školeních a stážích zaměřených na dentální hygienu a stomatologii
  • Zaměření na pacienty dospělé, dětské i ortodontické