Petra Hélová

Zdravotní sestra v oboru stomatologie a ortodoncie
Stomatologie Ambrožovi s.r.o. od 2019

  • Střední zdravotnická škola Šumperk , obor zdravotní sestra (1993)
  • Postgraduální kurz pro sestry v gastroenterologii 2005 – 2006
  • Kurz akreditace zdravotnických zařízení 2006
  • Kurz komplexní péče o nemocné se stomií 2004
  • Kurz zavádění a ošetřování periferních vstupů 2003
  • Roční kurz v intenzivní péči na koronární jednotce – ukončen závěrečnou zkouškou 10. 6. 1999
  • PSS ARIP – ukončen závěrečnou zkouškou 7.10. 1997

Tradice již 40 let

Pokračujeme v rodinné tradici. Jdeme ve šlépějích MUDr. Zdeňka Ambrože a navazujeme na jeho čtyřicetileté působení v našem městě.

Péče od A do Z

Opravdová péče od A do Z. Nabízíme komplexní služby v oboru stomatologie, ortodoncie a dentální hygieny.

Bez bolesti

Veškeré ošetření se snažíme dělat bezbolestně za pomocí lokální anestezie s respektováním přání pacienta.

Pro malé i velké

V našich ordinacích ošetřujeme dospělé i dětské pacienty. Individuální přístup je samozřejmostí.