Změna úhrad zdravotní pojišťovnou v roce 2022
Publikováno: 1. 1. 2022

Od 1. 1. 2022 přichází v platnost novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. Na základě této novely došlo k výrazným změnám ve způsobu úhrad zubní péče v rámci veřejného zdravotního pojištění, a tedy i ke změnám našich ceníků, které podpořila aktuální hodnota inflace za rok 2021 a navýšení cen výrobků zubních laboratoří. Na tyto události jsme nuceni reagovat, aktualizovat ceník, a tedy i cenové plány za ošetření.

Zásadní změny:

Pacientům od 18 let hradí pojišťovna pouze první preventivní prohlídku v roce. Druhou prohlídku v roce indikuje pouze lékař, nikoliv pacient. U pacientů do 18 let zůstává stav beze změn a zdravotní pojišťovna hradí dvě prevence v roce.

Ze strany zdravotních pojišťoven došlo ke snížení příspěvků na fixní protetiku (korunky a můstky) z částek 750 Kč (500 Kč) na částku 300 Kč (200 Kč).

Došlo k navýšení úhrad za částečně snímatelné náhrady a totální náhrady, ale zároveň k výraznému zvýšení cen za zhotovení snímatelných náhrad ze strany laboratoří o cca 20-30%. Z těchto důvodu nebudeme schopni nabídnout některé protetické výrobky plně hrazené ze zdravotního pojištění.

Pacienti od 22 let (s výjimkou rozštěpových vad), kteří budou zahajovat ortodontickou léčbu, již dále nebudou mít hrazené výkony lékařem. Výkony si budou hradit sami dle platného ceníku ordinace. U pacientů do 22 let věku zůstává situace beze změn a hradí si pouze materiál používaný k léčbě. Pacientům nad 22 let, kteří jsou již v léčbě, platí roční přechodné období (do 31. 12. 2022), kdy budou mít výkony hrazeny zdravotní pojišťovnou. Po ukončení přechodného období si budou výkony hradit sami.

Většina stomatologických výkonů a výkonů dentální hygieny zůstává zatím beze změn, avšak s nejvyšší pravděpodobností budeme nucení reagovat na zvyšování režijních nákladů v rámci provozu ordinace.
Děkujeme za pochopení. Vaše dotazy rádi zodpovíme přímo v našich ordinacích.